‘ เชซ์ พิบพลี ’   /    บ้านพักตากอากาศ
พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันภายในบ้านพักสำหรับครอบครัว กลุ่มหรือคณะที่ต้องการการพักผ่อนแบบส่วนตัว
ท่ามกลางธรรมชาติ ทำอาหาร หรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

‘ เชซ์ ลาลูน เอ ลาแมร์ ’   /    บ้านพักตากอากาศ
เรือนไม้ไผ่ทั้งสองหลังและเรือนเอนกประสงค์ที่เชื่อมต่อกับสวนสวย
สามารถรองรับกิจกรรมกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี

‘ เชซ์ ลาลูน เอ ลาแมร์ ’   /    บ้านพักตากอากาศ
เรือนไม้ไผ่ทั้งสองหลังและเรือนเอนกประสงค์ที่เชื่อมต่อกับสวนสวย
สามารถรองรับกิจกรรมกลางแจ้งได้เป็นอย่างดี